KONTO4D

Aktuální verze
ke stažení.


novinky

Mac/WinKonto pro rok 2017

Pro rok 2017 je připravená verze 6.7.1. Její součástí je modul pro elektronickou evidenci tržeb - zkušební verze. Stručný návod a nastavení parametrů pro EET je zde.

WinMzdy pro rok 2017

Pod záložkou "ke stažení" je uložena verze 10.5.1 programu WinMzdy pro rok 2017.
Pokyny k instalaci a pro zpracování uzávěrky jsou zde

Úpravy v Mac/WinKontu verze 6.6.8

Pro kontrolní hlášení je pro potřebu zařazení daňového dokladu s částkou do 10 tisíc Kč do skupiny s hodnotou nad tuto částku je v prvotním dokladu doplněn zaškrtávací údaj Přeřazení v KH. Další úpravy se týkají formátu tiskového opisu tohoto hlášení. 

Mac/Win Konto účetní výkazy pro rok 2016

Pro letošní rok jsou k dispozici nové účetní výkazy Rozvaha a Výsledovka. Pokyny pro instalaci naleznete zde. Instalujte po upgrade na verzi 6.6.7.

WinMzdy pro rok 2016

Pod záložkou "ke stažení" je uložena verze 10.4.8 programu WinMzdy pro rok 2016.
Pokyny k instalaci a pro zpracování uzávěrky jsou zde

Mac/Win Konto pro rok 2016

S účinností od 1.1.2016 bude povinností plátců DPH též podávání kontrolního hlášení.
K dispozici je připravena nová verze 6.6.5 programu Mac/WinKonto, ve které je implementováno zpracování kontrolného hlášení. Nabídka je zavedena v oddíle Účetnictví, záložka Ostatní, Zpracování DPH, Tisk: - Kontrolní hlášení. V záznamech přijatých faktur a daňových pokladních dokladů nutno dbát na správné vyplnění nového údaje "evidenční číslo dokladu".

Plátce - právnická osoba podává hlášení měsíčně, plátce - fyzická osoba podává ve lhůtě pro podání daňového přiznání k DPH.
Kontrolní hlášení bude možné podat pouze elektronicky. Poprvé se bude podávat za měsíc leden 2016 a to do 25. 2. 2016.

WinMzdy pro rok 2015

Pod záložkou "ke stažení" je uložena verze 10.4.6 programu WinMzdy pro rok 2015.
Pokyny k instalaci a pro zpracování uzávěrky jsou zde

Mac/Win Konto pro rok 2015

S účinností od 1.1.2015 zavádí novela zákona o DPH (číslo 262/2014 Sb.), vedle dosavadní (první) snížené sazby DPH ve výši 15 % také druhou sníženou sazbu DPH ve výši 10 %. 

K dispozici je připravena nová verze 6.6.1 programu Mac/WinKonto, ve které je implementována možnost uplatnění této nové sazby.

Finanční správa doposud nevydala nový formulář (vzor 19) pro přiznání DPH.
V novém formuláři zásadní změny nebudou, když obě snížené sazby se mají načítat do stávajících řádků společně.
Ve stávající verzi 6.6.1 se vychází z předchozího formuláře a nová sazba se tam již načítá.

Novou sazbu je třeba zavézt v Nastavení, Stálé údaje (Ostatní nastavení a Standardní hodnoty) a dále pak doplnit patřičné parametry v Číselníky, Účto (Dodavatelé a Odběratelé).

 

Software ve 4D prostředí V13 (V12) od 1.4.2014

Je připravena nová verze Mac/WinKonta (v 6.5.5) a Mac/WinMzdy (v 10.4.5) pro SQL prostředí 4D (V12 pro Mac a V13 pro Win) umožňující automatický upgrade ze 4D 2004. Instalační soubory jsou umístěny na obvyklém místě přechodně ve složce s názvem Zkušební. Mac/Win Konto a Mzdy pro prostředí 4D 2004 funguje i nadále.

Ve srovnání s verzí 2004 jsou SQL verze prostředí 4D charakterizovány těmito parametry:
 - kapacitní neomezenost (velikost databáze, počet tabulek, počet polí v záznamech, atd.),
 - mnohonásobné zrychlení některých základních funkcí (třídění, vyhledávání, relace jedinec -> skupina, atd.),
 - pro víceprocesorové počítače a též pro 64-bitové Windows (zlepšený výkon pro extrémně velké databáze a stovky současně připojených uživatelů),
 - implementace SQL příkazů, PHP jazyka a SVG grafiky (otevřenost systému v heterogenním prostředí),
 - zavedení jednotné kódovací tabulky Unicode,
 - možnost mobilního přístupu k datům (pomocí aplikace iSort) z IPAD, iPhone nebo z iPoodTouch,
 - minimální konfigurace
    - pro Windows: Pentium 4, Windows Vista, Windows XP, Windows 7 a 8, 2 GB RAM, 1280x1024
    - pro Mac: Intel procesor, Mac OS 10.5 a vyšší, 2 GB RAM, 1280x1024
 - bližší informace na stránkách http://www.4d.com/

Při přechodu z 4D verze 2004 na V12 (V13) je provedena automatická transformace databáze a to bez možnosti zpětného návratu (původní převáděná data jsou uchována v samostatné složce).
Ke stažení je připravena jednouživatelská a servrová verze pro Konto a jednouživatelská pro Mzdy.

Mac/WinMzdy pro rok 2014

Plnou verzi pro Mac nebo Win naleznete pod záložkou "Ke stažení" ve složce "Plna verze (DEMO)" adresáře Mzdy (WinMzdy4D2004rok2014.exe a MacMzdy4D2004rok2014.zip). Taktéž lze použit upgrade programu verze 10.4.5.
Pokyny k instalaci a pro zpracování uzávěrky jsou zde

Mac/Win Konto pro rok 2014

Verze 6.5.4 podporuje nově preferovaný způsob komunikace plátců daně z přidané hodnoty s místně příslušným správcem daně (podáni pro Daňové přiznání, Souhrné hlášení a Výpis z evidence), který je od ledna 2014 umožněn až na výjimky pouze v elektronické podobě.
Po zpracováni požadovaného formuláře lze tento vyexportovat v XML formátu a následně načíst a zaslat finančnímu úřadu prostřednictvím daňového portálu na adrese www.daneelektronicky.cz

Mac/Win Konto verze 6.5.2 od 25.9.2013

Úpravy provedené v této verzi jsou popsány zde.

WinKonto 1.6.2013

Ve verzi 6.5.1 je aplikována upravená verze rozvahy platné od 1.1.2013 (nové řádky 78, 79 a 86 s označením A.II.5, A.II.6 a A.IV.3). Jak postupovat po instalaci upgrade je uvedeno zde.

Mac/WinMzdy pro rok 2013

Plnou verzi pro Mac nebo Win naleznete pod záložkou "Ke stažení" ve složce DEMO adresáře Mzdy (WinMzdy4D2004rok2013.exe a MacMzdy4D2004rok2013.zip). Taktéž lze použit upgrade programu.
Pokyny k instalaci a pro zpracování uzávěrky jsou zde
Od roku 2013 nemá pracující důchodce nárok na slevu na dani, což lze zajistit nastavením daňového stupně 4 "daňové prohlášení - bez odpočtu" v kartě pracovníka.
Ve verzi 10.4.4  je program připraven pro zpracování důchodového spoření (II.pilíř). Pokyny ke spuštění výpočtu jsou zde.

Mac/WinKonto od 1.1.2013

- Od 1.1.2013 se mění snížená sazba DPH ze 14 % na 15 % a zvýšená sazba z 20-ti % na 21 %. 
Pokyny pro změnu sazeb v programech Mac/WinKonto a Prodejna naleznete zde
Při zpracování DPH za období z minulého roku je nutno dočasně změnit aktuální sazby na sazby původní (Soubor - Předvolby lokální - dočasné nastavení, změna sazby).
Úpravy ve verzi 6.4.9:
- doplněno DIČ dodavatele/odběratele v záznamní povinnosti, tj. v sestavě seznamu daňových dokladů pro přiznání DPH,
- doplněn nový vzor č.18 Přiznání k dani z přidané hodnoty

Mac/WinKonto 25.7.2012

Úpravy ve verzi 6.4.8:
- v prodeji dle objednávek je doplněn modul "optimalizace tras" pro realizaci rozvozu prodeje dle GPS souřadnic odběratelů (napojení na software fmy SolverTech),
- možnost založení přijaté faktury kopírováním dříve založené (tlačítko "kopie označené" v přehledu přij.faktur pro aktualizaci),
- v nabídce "akce" ve formátech přehledu záznamů databáze je doplěn stávající export v txt formátu o export zobrazených záznamů ve formátech sylk nebo diff a též s možností změny přípony na xls pro Excel.

Mac/WinKonto 14.2.2012

Ve verzi 6.4.7 je úpraveno vkládání přijatých faktur v režimu přenesení daňové povinnosti. Tyto se nyní vkládají zcela obdobně jako zahraniční faktury, tj. s celkovou částkou bez daně a s dopočtem daně pro účely přiznání DPH. Podrobnější informace k DPH jsou zde.

MacWinMzdy pro rok 2012

Plnou verzi pro Mac nebo Win naleznete pod záložkou "Ke stažení" ve složce DEMO adresáře Mzdy (WinMzdy4D2004rok2012.exe a MacMzdy4D2004rok2012.zip). Taktéž lze použit upgrade programu.
Pokyny k instalaci a pro zpracování uzávěrky jsou zde

Mac/WinKonto od 1.1.2012

- Od 1.1.2012 se mění snížená sazba DPH z 10 % na 14 %. 
Pokyny pro změnu sazeb v programech Mac/WinKonto a Prodejna naleznete zde
Při zpracování DPH za období z minulého roku je nutno dočasně změnit aktuální sazby na sazby původní (Soubor - Předvolby lokální - dočasné nastavení, změna sazby).
- Verze 6.4.6 programu Mac/WinKonto obsahuje dořešení aplikace přenesení daňové povinnosti při zpracování DPH (formulář vzor 17), která je od 1.1.2012 rozšířena též na poskytnutí stavebních a montážních prací.
Nově je ve verzi z 13.1.2012 doplněna možnost sestavení XML souboru obsahujícího tzv. Výpis z evidence pro daňové účely podle §92a zákona o DPH. Spuštění úlohy pro založení tohoto dokumentu je umístěno v rozevírací nabídce pro tisk v používaném obrazovkovém fomátu Seznam daňových dokladů.
Bližší informace ke zpracování DPH naleznete zde

Mac/WinKonto verze 6.4.5 od 5.9.2011

- Pro potřeby elektronického podání pro daňovou správu je připraven výstup obsahu formuláře "Přiznání k dani z přidané hodnoty" v preferovaném XML formátu (tlačítko "XML soubor" po volbě tisku formuláře vzor 17).
Takto připraveným souborem je nyní možno snadno vyplnit elektronický formulář (tlačítko "Načtení souboru" v úvodní stránce pro vyplnění vybraného formuláře) umístěný v daňového portálu
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup.faces
s následným zasláním na daňovou správu v požadované elektronické podobě.

následující stránka